Zapraszamy do nowej galerii zdjęć

Uroczystość otwarcia biogazowni

(galeria)
Budowa Biogazowni Rolniczej - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności

Projekt pt. „BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ”
w Konopnicy, gmina Rawa Mazowiecka” jest
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
w ramach działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
priorytet IX Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, www.pois.gov.plSp. z o.o. Bioenergy Project w dniu 23 marca 2011 r. podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę nr POIS.09.04-00-00-012/10-00 na dofinansowanie projektu pt. „Budowa biogazowni rolniczej” w Konopnicy gmina Rawa Mazowiecka.
Całkowity koszt realizacji Projektu na dzień 23.03.2011 wynosi: 27.634.817,51 PLN
W dniu 29.11.2011 r. podpisano aneks nr 01 zwiększając całkowity koszt realizacji projektu na kwotę: 29.535.797,55 PLN
W dniu 22.03.2012 r. podpisano aneks nr 02 zwiększając całkowity koszt realizacji projektu na kwotę: 30.230.747,55 PLN
W dniu 27.07.2012 r. podpisano aneks nr 03 zwiększając całkowity koszt realizacji projektu na kwotę : 31.381.110,63 PLN.
Wartość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 18.046.000,00 PLNDla rozwoju infrastruktury i środowiska