Grzegorz Grzyb

Prezes Zarządu


tel. 046/813-24-00; 0600 975 776
fax: 046/813-24-09
email: grzyb@bep.net.pl
adres korespondencyjny: 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 121
Zofia Ossowska

Prokurent


tel. 046/813-24-00; 0512 012 046
fax: 046/813-24-09
email: ossowska@bep.net.pl
adres korespondencyjny: 96-200 Rawa Mazowiecka, Konopnica 121