OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 05-08-2011r. - Wykonanie robót koniecznych związanych z budową „Biogazowni rolniczej"pobierz w wersji PDF.

Załączniki:


 05-08-2011r. - Szczegółowe warunki przetargu - pobierz w wersji PDF.

Wyniki przetargu:


 07-10-2011r. - Wyniki przetargu - pobierz w wersji PDF.