OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 23-07-2010r. - Ogłoszenie o przetargu - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - LOS XII. - pobierz w wersji PDF.

Załączniki:


 23-07-2010r. - Szczegółowe warunki przetargu - pobierz w wersji PDF.


Wyniki przetargu:


 26-10-2010 - Wyniki przetargu - pobierz w wersji PDF.