OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 23-07-2010 - Ogłoszenie o przetargu - Dostawa i montaż obiektów technologicznych biogazowni rolniczej, jednostek kogeneracyjnych, rurociągu substratów, instalacji gazu oraz sieci ciepłowniczej biogazowni rolniczej – LOS III - pobierz w wersji PDF.

Załączniki:


 23-07-2010 - Szczegółowe warunki przetargu - pobierz w wersji PDF.

 23-07-2010 - Formularz Ofertowy Wykonawcy - pobierz w wersji PDF.


Wyniki przetargu:


 01-10-2010 - Wyniki przetargu - pobierz w wersji PDF.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu:


 20-04-2011 - Unieważnienie przetargu - pobierz w wersji PDF.