OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 23-07-2010r. - Ogłoszenie o przetargu - Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego stanowiącego drogi wewnętrzne o utwardzonej nawierzchni oraz zjazdu z drogi gminnej – LOS V - pobierz w wersji PDF.

Załączniki:


 23-07-2010r. - Szczegółowe warunki przetargu - pobierz w wersji PDF.

 23-07-2010r. - Formularz Ofertowy Wykonawcy - pobierz w wersji PDF.


Wyniki przetargu:


 01-10-2010 - Wyniki przetargu - pobierz w wersji PDF.