OGŁOSZENIE

„Ogłoszenie planu połączenia Bioenergy Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca)
oraz
BIOZEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konopnicy (spółka przejmowana)
poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej” wraz z załącznikiem
Pełna treść ogłoszenia: POBIERZ
Opublikowano: 2021/10/11

BioEnergy Project Sp. z o.o. - BIOGAZOWNI ROLNICZA w Konopnicy, gmina Rawa Mazowiecka