OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 23-07-2010 - Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie i odbiór robót elektrycznych związanych z budową sieci kablowej SN 15 i 0.4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN 15/0.4 3x1000 kVA (I etap 2x1000 kVA) - LOS VI - pobierz w wersji PDF.

Załączniki:


 23-07-2010 - Szczegółowe warunki przetargu - pobierz w wersji PDF.

 23-07-2010 - Formularz Ofertowy Wykonawcy - pobierz w wersji PDF.


Wyniki przetargu:


 26-10-2010 - Wyniki przetargu - pobierz w wersji PDF.